top of page

TV Reklam Çeşitleri Nelerdir?Talep yaratma sanatı olarak tanımlayabileceğimiz reklam, pazarlama iletişiminin vazgeçilmez bir unsurudur. Ürün ve hizmetlerini satarak kar elde etmek isteyen firmalar bu yolda reklama önemli bir bütçe ayırırlar. Hızla değişen pazar koşullarında rekabet her geçen gün zorlaşmaktadır. Üretici ile tüketici arasında önemli bir iletişim aracı olan reklam, ürün hakkında bilgilendirme yaparak tüketiciyi ürünü almaya ikna etmeyi amaçlar. Kimi zaman yeni bir ürünü tanıtma amacı güden reklamlar kimi zaman da var olan markanın bilinirliliğini sürdürmeyi amaç edinir.

Televizyon, farklı sosyo ekonomik yapıya sahip kitlelere ulaşmada en etkili mecraların başında gelir. Yapılan araştırmalarda hedef kitleye ulaşmada en hızlı yol olan televizyon reklamcılığının diğer basın organlarına oranla çok daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Diğer kitle iletişim araçları arasında en pahalı mecra olmasına karşın ulaştığı hedef kitle ve alınan geri dönüş düşünüldüğünde televizyon reklamı hala yoğun olarak tercih edilmeye devam etmektedir.

Televizyon reklamcılığında, izleyicinin ilgisini çekebilmek için mesajlar aksiyonlarla anlatılmaya çalışılır. Televizyon reklamlarında senaryoya büyük önem verilir. Reklam filmlerinde kullanılan renkler, müzikler, oyuncular gibi pek çok unsur özenle seçilir. İkna gücü fazla olan televizyon reklamları, izleyicide satın alma duygusu yaratabilmektedir. İzleyicinin ilgisini ve güvenini kolayca kazanabilen televizyon reklamları içeriklerine göre farklılıklar gösterir.

Reklam Jeneriği

Televizyonda yayınlanan tanıtım çalışmalarının reklam olduğunun bilinmesi yasalara göre zorunludur. Bu nedenle izleyici reklamlar başlamadan sesli ve görsel olarak uyarılır.

Spot Reklam

Jenerikten sonra giren reklam spotlarına verilen addır. Ekranın tümünü kaplayarak program ve dizi aralarında yayınlanır. Süreleri değişkenlik gösterir.

Tanıtıcı Reklam

Advertorial reklam ibaresi ile yayınlanır. Programın gerçekleştiği mekan içerisinde ve bütünlüğüne uygun olarak yapılır. Yayınlanan süre boyunca kimi zaman firma yetkilisi kimi zaman da firmanın görevlendirdiği bir kişi tarafından ürün veyahut hizmet detaylı olarak anlatılır.

Bant Reklam

Yayınlanan program veya dizi sırasında ekranın yaklaşık dörtte biri kadar alanda yayınlanır. Reklam süresi 8sn’dir.

Ürün Yerleştirme

Markanın dizinin içeriğine entegre edilmesi olarak tanımlanan ürün yerleştirmede ürün tercihe göre zaman billboardlarda yer alabilirken oyuncular senaryo dahilinde ürünü direkt olarak da kullanabilir.

Logo, Altyazı ve Çerçeve Reklam

Programın bütünlüğü bozulmadan ürün veya hizmetin reklamının altyazı olarak geçmesi, logo olarak gösterilmesi ya da görüntünün çerçevelenerek ekranda belirmesidir. Akar logo ise, dizi bitiminde jenerik akar logo kısmındaki logo tanıtımlarıdır.

Comentários


bottom of page