top of page

Tanıtım Filmi Nasıl Fiyatlandırılır?
İstenilen şartlarda çekilen ve firmanın mesajını doğru bir şekilde aktarmak üzere bir kez hazırlanan tanıtım filmi, farklı mecralarda her seferinde tekrar tekrar hazırlanan tanıtım faaliyetleri düşünüldüğünde oldukça ekonomiktir. Gerektiğinde düşük ücret farklarıyla yapılan revizeler sonucunda yenilenen tanıtım filmi, etkisini uzun yılllar sürdürebilir.Tanıtım filmi fiyatlandırmasında pek çok kriter göz önünde bulundurulur. Firmanın iş alanları, mekanların sayısı ve lokasyonları, kullanılan çekim araçları (Kamera, Işık sistemleri, Ses sistemleri, Slider, Flycam vb.), senaryoya göre gerekirse kullanılacak oyuncular, seslendirme, görsel efektler gibi kriterler filmin bütçesini belirleyen ana unsurlardır.

Mekanlar ve Çekim Süresi

Firmanın çekim yapılacak mekanlarının sayısı ve lokasyonları filmin bütçesini etkiler. Farklı mekanlarda bazen farklı şehirlerde çekim yapılması gerekebilir. Lokasyon farklılıkları çekim süresini azaltıp arttırabilir. Çekim mekanlarının önceden deşifre edilmesi, çekim süresinin ne yönde olacağını belirleyecektir. Böylelikle maliyet hesabı doğru bir şekilde yapılacaktır.

Ekip ve Ekipmanlar

Tanıtım filmi çekim ekibinde yönetmen, görüntü yönetmeni, kameraman, ışıkçı, asistan (bazen oyuncu) gibi kişiler görev alır. Filmde kullanılacak çekim araçları ekip sayısını doğrudan etkiler. Zira her bir çekim aracını kullanmak farklı bir yetkinlik gerektirir.

Filmin metinlerinin yazılması ve senaryosunun oluşturulması ayrı bir bütçe kalemidir. Çekim senaryosuna uygun olarak tanıtım filmlerinde oyuncular kullanılabilir (genellikle ürün tanıtım filmlerinde). Filmde yer alacak oyuncuların sayısı ve yetenekleri filmin bütçesini belirleyen unsurlardandır.

Film yapım sürecinde havadan çekime ihtiyaç duyulması durumunda bütçe yükselecektir. Üst düzey bir drone ve iyi bir operatör tanıtım filminin maliyeti arttıracağı gibi, filmin görsel zenginliğine önemli bir şekilde etki edecektir.

Kurgu - Montaj

Tanıtım filminde kurgu aşaması en önemli duraklardan biridir. Çekilen görüntüler her ne kadar yüksek çözünürlükte ve kaliteli kameralarla yapılırsa yapılsın, ham görüntülerin stüdyo ortamında doğru bir şekilde işlenmesi gerekir.

Kurgu için kullanılan sistem, müzik seçimleri, videoların doğru kesilmesi ver yerleştirilmesi, gereken oranda renk düzenleme (color correction) işleminin yapılması tanıtım filminin kalitesi için en gerekli unsurlardandır.

Bunun yanı sıra tanıtım filminde ihtiyaca göre 2d çizimler, çeşitli görsel efektler ve 3d animasyonların kullanılması gerekebilir. Bu faaliyetlerin her biri ayrı bir uzmanlık alanı gerektirir ve tanıtım filminin bütçesini önemli seviyede arttırır.

Seslendirme

Firmalar, faaliyet alanlarına uygun olarak tanıtım filmlerinde farklı dilde seslendirmeler isteyebilmektedir. Firmanın kimliğine uygun bir seslendirmen seçimine özen gösterilmesi son derece önemli bir konudur. Seslendirme işlemini gerçekleştiren kişinin profesyonellik seviyesi ve ünü tanıtım filminin fiyatını değiştirecektir. Aynı zamanda farklı dillerde yapılacak olan, birkaç ayrı versiyonu kapsayan seslendirmeler de ekstra fiyatlandırmaya dahil olacaktır.

Çok fazla göz önünde bulundurulmasa da ulaşım ve yemek giderleri, konaklama ve kargo gibi giderler de tanıtım filmi fiyatlandırmasında dikkate alınabilir.

Comentarios


bottom of page