top of page

Advertorial - Tanıtıcı Reklam NedirReklamlar, pazarlama iletişiminin diğer unsurları gibi firmalar ve tüketiciler için vazgeçilmez bir olgudur. Değişen pazar koşulları rekabetin de gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Üretilen benzer mallar arasından sıyrılmak için firmaların tanıtım faaliyetlerine önem vermesi gerekir. Özenle oluşturulan pazarlama stratejisi ile profesyonelce hazırlanan reklamlar, hedef kitleye doğru mesajın verilmesini sağlarlar.

Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vererek tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçlayan ve satın almaya yönlendiren reklamlar, farklı kitle iletişim araçlarında yayınlanır. Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyon, reklam verenlerin tercih ettiği en büyük alandır. Televizyonda yayınlanan reklamlardan sağlanan etki diğer iletişim araçlarına kıyasla daha fazladır. Kendi içinde farklılıklar gösteren televizyon reklamlarında advertorial reklam önemli bir yer tutar.

Advertorial reklam; programın bütünlüğü ve gerçekleştiği mekan içinde yayınlanır. Yapılan anlaşmaya göre 60 ila 90 saniye arasında ekranda “advertorial reklam” ibaresiyle gösterilir. Reklamın yayınlandığı süre içerisinde firmanın yetkilisi veya görevlendireceği bir kişi ürün ya da hizmet hakkında detaylı bilgi verir. Verilmek istenen mesaja uygun olarak hazırlanan senaryo dahilinde programın akışında sunum yapılır.

Reklama ayrılan bütçeden istenilen verimin alınması için advertorial reklama özen gösterilmesi gerekir. Reklamların tüketiciyi rahatsız etmeden etkili bir şekilde sunulması önemlidir. Advertorial reklamda, mesaj bilgiyle birlikte sunulur. Tüketicilerin ürün ya da hizmet hakkında bilgi alması sağlanırken, dikkat çekici olması ve akılda kalması gerekir. Geri dönüş oranı yüksek bir reklam alternatifi olan advertorial reklamlar haber niteliği taşımalıdır. Kelime kökenine bakıldığında bunun nedeni anlaşılacaktır. Advertorial kelime yapısı editörel- editorial kelimelerinin birleşiminden türemiştir.

Advertorial reklamlar haber niteliği taşıdığı için çarpıcı başlıklar kullanılmasına gerek yoktur. Haber gibi sunulan bilgi sayesinde izleyicinin reklamı yadırgamayarak bilgiyi alması sağlanır. Reklamı cazip kıllamak için bilgiler harmanlanarak verilir. Böylelikle hedef kitle üzerindeki etki arttırılmış olur. Kalıcılığı uzun olan advertorial reklamlar, arama motorlarında üst sıralarda yer almada da önemli bir araç olabilir.

Tüketicinin beğenisine sunulan ürüne olan ihtiyacın ve talebin sürekliliğinin sağlanmasında reklamın büyük katkısı vardır. Standart kurgusal reklamların dışına çıkarak hedef kitleyi etkilemek için alternatif bir yol denemek isteyen firmalar, advertorial reklamı tercih edebilir.

Comments


bottom of page