Sponsorluk NedirSponsorluk, firmaların daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik ya da organizasyon yoluyla destek verilmesi olarak tanımlanabilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir pazarlama aracı olan sponsorluk, firmaların hedef kitle ile doğrudan iletişim kurmasına aracı olur.

Profesyonel anlamda yeni gelişmeye başlayan sektör, firmaların hedef kitle ile duygusal bir bağ kurmasına olanak tanır. Güçlü rekabet koşullarında firmaların öne çıkmasına yardımcı olan sponsorluk, marka bilinirliliğini arttırma anlamında en etkili araçların başında gelir. Tüketicinin satın alma kararını doğrudan etkileyen sponsorluk, kitle iletişim araçlarının en önemlisi olan televizyonda da sıklıkla tercih edilir.

Televizyon sponsorluğu organizasyon gibi etkinlik sponsorluklarından farklılık gösterir. Televizyonda uygulanan reklam sponsorluğunda program ya da dizi öncesinde ve sonrasında firmanın logosu ya da afişi “sunar/sundu” şeklinde ekranda belirir. Yayın aralarında da aynı görsel “devam ediyor/devam edecek” şeklinde yer alır.

Televizyon sponsorluğunda amaç ekranda gözükerek izleyicinin aklına yerleşmektir. Marka bilinirliliğini arttırmak televizyon sponsorluğunun en büyük amacıdır. Özellikle çok izlenen televizyon programları ya da dizilerine reklam sponsoru olmak yüklü bir maliyet gerektirir. Ulaşılan hedef kitlenin sayısının artması ve ekranda sıklıkla yer almanın geri dönüşü etkili olduğundan maliyet de aynı oranda artmaktadır. Bu nedenle özellikle tanınırlığını arttırmak isteyen profesyonel firmalar televizyon sponsorluğuna sıklıkla başvurmaktadır. Aynı şekilde marka bilinirliliğini sürdürmek isteyen önemli firmalar da televizyon reklam sponsorluğunu tercih ederler. Zira ekranda yer alan firma, izleyici de güven oluşturmasının yanı sıra merak duygusunu da canlı tutar.

Televizyon sponsorluğu yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında profesyonel bir ekiple çalışmak yer alır. Önemli bir bütçe ayrılan televizyon reklam sponsorluğu hazırlanırken hedef kitle doğru belirlenmelidir. Sponsorluk, firma kimliğini yansıtan açıklık ve netlikte olmalıdır. Sponsorluk amacına uygun olarak izleyicide firmaya yönelik merak uyandırmasının yanı sıra güven duygusu da oluşturmalıdır.

Son yıllar gelişen televizyon dizi sektörü beraberinde televizyon sponsorluğunun da gelişmesini sağladı. Çok izlenen dizilere sponsor olan firmalar izleyicinin gözünde neredeyse izledikleri dizilerle özdeşleşmiş oluyor. Firma bilinirliliğini arttırmak, yeni çıkan bir ürününüzü tanıtmak veya tüketicide merak uyandırmak istiyorsanız televizyon sponsorluğu tercih edebilirsiniz. Unutmamanız gereken etkili bir geri dönüş alacağınız bu sponsorluk için reklam bütçenizde yüklü bir miktar ayırmak olacaktır.

#sponsorluknedir #tvdesponsorolmak #reklamfilmiçekimi #reklamfilmiajansları #tvreklamücretleri #tvreklamajansı #mustafaalkanöztürk #show #startv #showtvreklamfiyat #kanald #atv #tv8 #acun #medyaboxyayınveyapımcılık #medyabox #tanıtımfilmi #kurumsal